Numerous methods have been used in rhinoplasty with the developing technology. One of them is the Let Down rhinoplasty method. In this method, the natural appearance of the nose of the patients is preserved and the curvatures and arched structure of the nose are destroyed without damaging the nasal ridge. The let Down technique, which is one of the most preferred methods of today, has many advantages.

 

How is Let Down rhinoplasty applied?

In open or closed rhinoplasty, bone and cartilage tissue are taken out and rasping is performed to remove the arched structure in the nose. After rasping, the natural structure of the nose deteriorates and distortions occur on the back. Doctors use bone and cartilage tissues that they take out to remove these deteriorations. This correction process is quite difficult, as can be expected, and the deteriorated nasal ridge can never be restored.

 Let Down tekniğinde ise burun sırtına herhangi bir zarar verilmez ve doğal görünüm korunmuş olur. Bu teknikte kıkırdak ya da kemikten oluşan kemer kısmı dışarı alınmadan ya da törpüleme yapılmadan, işlem uygulanır. Kemerin altında bulunan fazla dokular dışarı alınır ve kemerli yapının yok edilmesi sağlanır. Bu sırada burun sırtına doğal kavisli bir görünüm verilir.

Let Down burun estetiği yöntemi aslında 1970’li yıllarda kullanılamaya başlamıştır. Dünya genelinde bazı hekimler tarafından uygulansa da çok fazla ilgi çekmeyen bu yöntem, çok sayıda avantajının keşfedilmiş olması ile birlikte son günlerde hem dünya genelinde hem de ülkemizde yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu yöntemin kullanılması için hekimlerimize özel eğitimler verilir.

Let Down tekniği kapalı ya da açık burun estetiğine alternatif bir yöntem değildir. Her iki yöntemle birlikte kullanılması mümkündür. Genel olarak kullanıldığı alan ise kapalı burun estetiğidir.

Who is Let Down rhinoplasty suitable for?

Bu ameliyat, burun ucu dolgun olan hastalar için burun ucu küçültme ve burun ucu kaldırma şeklinde yapılabilir. Burun sırtı hiç bozulmadan buruna müdahale edilerek gerekli düzeltmeler yapılır ve doğal bir görünüm kazandırılır.

Burnunda kemer olan hastalar ve burun eğriliği olan hastalar için uygun bir yöntemdir. Bu eğriliğinin çok fazla olmaması şartıyla düzeltilmesi sağlanır. Bu ameliyat ile burun eğriliklerine hem sağdan hem de soldan müdahale yapılarak hem eğrilikler hem de burun kemeri düzeltilebilir.

Let Down tekniği de tıpkı diğer burun estetiği yöntemleri gibi 18 yaşın altındakilere kişilere uygulanmaz. Bu yöntem aynı zamanda şeker hastaları için de uygun değildir.

Let Down burun estetiği ameliyatının avantajları nelerdir?

• Burun estetiği ameliyatlarında çeşitli deformasyonlar görülmesi kaçınılmazdır. Ancak Let Down yönteminde törpüleme ya da çıkarma işlemleri yapılmadığı için burunda deformasyon görülmesi ihtimali yok denecek kadar azalır.

• Bu yöntemle yapılan ameliyatlarda buruna çok fazla müdahale edilmediği için hastalarda ödem, morluk ve şişlik görülmesi ihtimali çok azdır.

• Burun yapısı bozulmadığı için kaş ve burun estetiği de bozulmaz ve burnunuz bu ameliyattan sonra çok daha doğal görünür.

• Bu ameliyattan sonra iyileşme süresi oldukça kısadır.

• Bu ameliyatın arından hastaların nefes alıp vermelerinde yaşanan problemler minimuma iner.

Operasyon sonrası süreç nasıl ilerliyor?

Genel anestezi altında yapılan ve yaklaşık 2-2,5 saat süren ameliyat sonrası ağrı olmazken, hasta 1 gece hastanede kalıp ertesi gün evine dönebilir. Yeni nesil yöntemlerle iyileşme belirgin şekilde hızlandığı için operasyon sonrası süreç çok daha kolay, konforlu ve sağlıklı gerçekleşiyor.

What is the care after Let Down rhinoplasty?

In Let Down rhinoplasty, patients have a shorter recovery time. Patients can return to their normal work life within seven days. The possibility of bruising in patients is very low. Swelling increases in the first 48 hours after the surgery and then resolves rapidly. After the operation, patients experience a more pain-free and more comfortable period. Pain that occurs in the form of mild tingling can be controlled with painkillers. Patients are generally advised to rest for a week after this surgery. After the first week, light-paced sports can be started gradually.

When the Let Down technique is learned and applied correctly, the results are very satisfying in terms of aesthetics and the function of the nose can be maintained and continued.

TOP