Erkek memesinin aşırı büyümesine jinekomasti denilmektedir ve birçok erkek bu problemle uğraşmaktadır. Jinekomasti'nin nedeni genel olarak bilinmemektedir. Az bir kısmı bazı ilaçlara veya başka sistemik hastalıklara bağlı gelişebilmektedir.

NEDENLERİ?

Jinekomasti, sıklıkla testosteron hormonunun seviyesinde ki dalgalanmalardan dolayı meydana gelir. Jınekomasti 3 dönemde fizyolojik kabul edilir. Yenidoğan, ergenlik ve yaşlılık dönemlerinde olabilmektedir. Vücuttaki hormon dengesi birçok farklı nedenden dolayı disrregule olabilir. Jinekomastinin sebepleri incelendiğinde doğal hormon değişiklikleri, ilaç kullanımı, drug ve alkol kullanımı, bazı hastalıklardan dolayı oluşan komplikasyonlar ve bitkisel ürünler ile takviyelerin kullanımı başlıca sebepler arasında gelmektedir.

Testosteron ve östrojen hormonları erkeklerde ve kadınlarda cinsiyet özelliklerini kontrol eder. Testosteron, kas kütlesi ve vücut kıllanması gibi erkeksi özellikleri kontrol ederken, östrojen, göğüslerin büyümesi de dahil olmak üzere kadınsı özellikleri kontrol eder.
Östrojen kadınlık hormonu olarak belirtilse da, normal şartlar altında çok düşük seviyelerde erkeklerde de bulunmaktadır. Normalin çok üzerinde östrojen veya testosteron seviyesi ile orantısız östrojen üretimi jinekomastiye sebep olabilir.

JINEKOMASTİ NASIL ÖNLENİR?

Bireylerin jinekomasti riskini azaltmak üzere kontrol edebileceği birkaç faktör vardır. Alkol tüketiminden de kaçınmak, en azından ölçülü olarak içmek gereklidir. Hekim kontrolü olmaksızın, amaç dışı ilaç kullanımından kaçınılmalıdır.

BELİRTİLER

Jinekomastinin en belirgin semptomunda öncelikle meme dokusunda büyüme ve hassasiyet gelişimidir. Nadiren de bir veya her iki memede meme başı akıntısı olabilmekte ve kişilerin bu durumda bir an önce doktora başvurması gereklidir.

TANI YÖNTEMLERİ

Jinekomasti tanısının konulması için doktor tarafından öncelikle iyi tıbbi anamnez alınmalı ve sonrasında fizik muayene yapılması elzemdir..
Fizik muayene sürecinde meme dokusunu değerlendirilerek diğer sistem kontrollerini gerçekleştirecektir. Jinekomasti tanısı konulan olgularda hekim durumun bazı kan testleri yapılmasını uygun görebilir. Bu ilk test sonuçlarına bağlı olarak gereklilik halinde manyetik rezonans görüntüleme taramaları, testis ultrasonu ve meme biyopsisi gibi daha ileri testlerin yapılmasına lüzum duyulabilir.

JINEKOMASTİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Jinekomasti fizyolojik dönemlerde kendiliğinden düzelmezse ya da bireyin hayat kalitesini etkileyecek kadar sorunlar oluşturursa tedavi gerekebilir. Altta yatan bir hormonal bozukluk veya sistemik sorun varsa önce bunlar tedavi edilir. Buna rağmen estetik açıdan sorun yaratan bir meme dokusu varlığı sebat ederse o zaman cerrahi seçenekler gündeme gelir.
Jinekomasti için yaygın olarak kullanılan iki farklı cerrahi müdahale yaklaşımı vardır.Güncel pratikte altın standart olarak kabul edilen ilk tedavi seçeneği Vaser Liposuction yöntemidir. Bu yöntemde ultrasonik ses dalgaları çevre dokulara zarar vermeden hedeflenen bölge sağlıklı bir şekilde tedavi uygulanır.
Jinekomasti’nin mevcut durumuna göre Liposuctiona ilave açık doku eksizyonları gerekebilmektedir. Bu teknikte küçük kesilerde girilerek kalan meme dokusu alınmaktadır.

TOP